Velkommen til Markedsføringsretten.dk

Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige regulering, herunder retspraksis fra EU-Domstolen og forhold vedrørende markedsføring i EU’s indre marked.

Bogens udførlige behandling af den almindelige del af markedsføringsretten suppleres i bogens specielle del med kapitler om særlige markedsføringsretlige emner som fx direkte markedsføring, produktefterligninger, produkt- og mediespecifikke markedsføringsregler, samt særlige problemstillinger ved brug af internettet.

Fremstillingen er tilrettelagt ud fra en problemorienteret tilgang til emnefeltet og adskiller sig fra lignende fremstillinger ved bl.a. en systematisk behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærker og domænenavne – og ikke blot den kendetegnsretlige generalklausul i markedsføringslovens § 22.

Markedsføringsretten, 3. udgave

Markedsføringsretten

Forfattere: Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski

Udgave: 3. (6. september 2017)

Omfang: 688 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0006-9

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Denne side er under udarbejdelse ...


Kontakt:Danske retsakter mv.

Markedsføringsloven

Varemærkeloven

EU retsakter mv.

Handelspraksisdirektivet